اخبار اختلاف خانوادگی

خیانت،خیانت همسر،اختلافات خانوادگی،اختلاف خانوادگی،نوعروس،نوعروس خوشگذران

بازداشت نو عروس خوشگذران!

اشتباه من این بود که قبل از ازدواج چشمانم را به روی رفتار‌های غیرمتعارف دختر مورد علاقه ام بستم، اما بعد از ازدواج در حالی که همه آن شور و هیجانات دوران جوانی با رسیدن به او فروکش کرده بود تازه چشمانم را گشودم و رفتار‌های ناپسندش را زیر ذره بین گرفتم تا جایی که ...