آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های گوارش و کبد

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله

انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی ایران پس از تلاشی مستمر در تاریخ ٢٤/٩/٧٦ با هدف رسیدگی به وضعیت بیماران کبدی (هپاتیتی) و تلاش موثر در جهت حمل مسائل و مشکلات آنها در کشور به ثبت رسید و اصول کاری خود را بر اساس حمایت از این بیماران قرار داد. فعالیت انجمن بیماران کبدی در زمینه های بهداشتی ، درمانی ، علمی ، فرهنگی و اجتماعی است که به صورت غیرانتفاعی می باشد. همچنین کوشش در جهت ایجاد ارتباط فرهنگی...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله