> دانشگاه‌های خارجی - کشور برونه
آفتاب
دانشگاه دارالسلام برمه
http://www.ubd.edu.bn/index.htm