> هتلهای ایران - بندر‌عباس
آفتاب
هتل 5 ستاره هرمز بندرعباس
http://www.hormozhotel.com