آفتاب
هتل ارم
http://www.eramhotel.com/
هتل صدرا
http://www.sadrahotel.com/
اتحادیه هتلداران شیراز- معرفی و رزرو هتل
http://www.ShirazHotel.org
هتل پارسیان شیراز
http://www.parsianhotel.com