> کشورها و اطلاعات توریستی - باربادوس
آفتاب
مناطق دیدنی باربادوس
http://www.barbados.org
توریسم
http://www.barbados.org/
سایت دولت کشور باهاماس
http://www.barbados.gov.bb/