> کشورها و اطلاعات توریستی - کرواسی
آفتاب
اشنایی با کشورکروواسی
http://www.chileaustral.com
معرفی کشور کرواسی
http://www.croatia.hr/
جاذبه های توریستی
http://www.visit-croatia.co.uk
سفارت جمهوری کرواسی در ایالات متحده
http://www.croatiaemb.org/