> کشورها و اطلاعات توریستی - امارات متحده عربی
آفتاب
امارات متحده‌ی عربی
http://www.emirates.org
اطلاعات در زمینه وضعیت ساخت و ساز در دبی
http://realtyna.com