> دانشگاه‌های خارجی - کشور سری‌لانکا
آفتاب
دانشگاه شهر کولومبو
http://www.cmb.ac.lk/
دانشگاه Moratuwa
http://www.mrt.ac.lk/