آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های خدمات حقوقی و قضائی

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ٔ بشری است. منظور از اجرای عدالت، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ٔ خطیر برعهده‏ٔ قوه‏ٔ ‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت می‌باشد.تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار رسمی برای اسناد از طریق اجرای قوانین و مقررات ذیربط و ثبت شرکت‌های تجاری و غیرتجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیت صنعتی و حمایت‌های قانونی از آنها و اجرای مفاد اسناد رسمی. وظایف اساسی: • اجرای تمامی قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به ثبت اسناد و املاک در سطح کشور و کلیه وظایفی که مطابق قوانین و مقررات سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های د...قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاک...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله