> ایران - استان همدان
آفتاب
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان
http://ha.mefa.ir
اداره کل بیمه خدمات درمانی همدان
http://www.msio.org.ir
مدیریت کتابخانه های عمومی استان همدان
http://www.hamadan.iplf.ir
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مدیریت غرب کشور (همدان)
http://www.hamedanarchives.ir
سازمان صنایع و معادن استان همدان
http://www.him.gov.ir
اداره کل راه و ترابری استان همدان
http://www.hamedanroad.ir
سازمان انتقال خون استان همدان
http://www.hibto.ir
اداره کل کار و امور اجتماعی استان همدان
http://www.karhamedan.ir
سایت خبری شهرستان تویسرکان
http://www.toyserkan.com
شهرستان نهاوند
http://nahavandcity.tripod.com
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری همدان
http://www.parks.hamedan.ir
شرکت شهرک های صنعتی استان همدان
http://www.hamedaniec.ir
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان همدان
http://www.nsrhamedan.org
ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان همدان
http://www.hm-investment.ir
سازمان آموزش و پرورش استان همدان
http://hamedan.medu.ir
سازمان آموزش و پرورش استان همدان - سامن
http://www.hamedan.medu.ir
مجتمع آموزشی فرهنگی شهید محراب آیت الله مدنی
http://www.madani.ir
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
http://www.hamedan.agri-jahad.ir
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همدان
http://hamedan.agri-eng.com
درگاه استان همدان
http://www.hamedan-ir.com
پورتال شهر الکترونیک همدان (شهرداری همدان)
http://www.e-hamedan.ir
شهرداری منطقه 4 همدان
http://www.zone4.hamedan.ir
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
edch
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان
http://www.abfarhamedan.ir
شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
http://www.hmrw.ir
شرکت مخابرات همدان
http://www.tch.ir
اداره کل دامپزشکی استان همدان
http://www.hamedanvet.ir
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس همدان
http://www.nosazihm.ir
اداره کل تربیت بدنی استان همدان
http://www.hamedansport.ir
اداره کل دامپزشکی استان همدان
http://www.hamedanvet.ir
مرکز اخترشناسی ابن صلاح همدانی
http://www.ebnesalah.ir
سازمان میراث فرهنگی استان همدان
http://www.hamedanmiras.ir
شهرداری همدان
http://www.cityhall.hamedan.ir
شورای اسلامی شهر همدان
http://www.council.hamedan.ir
شهر الکترونیک همدان
http://www.hamedan.ir
سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان
http://www.tebyan-hamedan.ir
اداره کل هواشناسی استان همدان
http://www.hamadanmet.ir
شرکت آب و فاضلاب استان همدان
http://www.hww.ir
در همدانان ، همه دانان
http://www.hamedanan.com
اداره تعاون استان همدان
http://www.hamedan-icm.ir/
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان
http://www.isiri-hamedan.ir/
پست استان همدان
http://www.hamedan.post.ir/
سازمان بازرگانی استان همدان
http://www.hco.ir/
شرکت گاز استان همدان
http://www.gas-hm.ir/
شرکت مخابرات استان همدان
http://www.tch.ir/
اداره کل منابع طبیعی استان همدان
http://hamadan.frw.org.ir
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان
http://hamadan.kanoonparvaresh.com