آفتاب
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ادیبان
http://www.adiban.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
http://www.semnaniau.ac.ir
دانشگاه سمنان
http://www.semnan.ac.ir
سایت گروه فخر (روستای فخرآباد دامغان)
http://fakhr-iran.com
شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان
http://www.semnaniec.ir
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان
http://www.seccim.org
مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان
http://semnan.areo.ir
مدیریت کتابخانه های عمومی استان سمنان
http://www.semnan.iplf.ir
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان
http://www.bmsemnan.com
گرمسار نیوز
http://www.garmsarnews.com
مجموعه فرهنگی و فن آوری اطلاعات شهرداری سمنان
http://www.semani.com
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
http://www.nmsemnan.org
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان
http://www.semnantvto.ir
اداره کل هواشناسی استان سمنان
http://www.semnanmet.ir/default.asp
معرفی شهر دامغان
http://www.damghancity.com
مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی استان سمنان
http://semnan.itvhe.ac.ir
حوزه هنری استان سمنان
http://www.artsemnan.ir
سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان
http://www.semnan-aj.ir
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان
http://www.semnanmiras.ir
سازمان تبلیغات اسلامی استان سمنان
http://www.tebyan-semnan.ir
استانداری سمنان
http://www.ostan-sm.ir
پایگاه مرکزی اطلاع رسانی شهرستان دامغان
http://www.tarikhaneh.com
شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
http://www.sww.ir
شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان
http://www.smrw.ir
وب سایت سازمان نظام مهندسی سمنان
http://semnan.agri-eng.com
سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
http://www.semnan.rmto.ir
سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان
http://www.semnanmaskan.gov.ir
سازمان صنایع و معادن استان سمنان
http://semnan.mim.gov.ir
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان
http://www.ershadsem.ir
سازمان بازرگانی استان سمنان
http://www.semnanco.net
اداره کل راه و ترابری استان سمنان
http://www.semnanroad.ir
شرکت برق منطقه ای سمنان
http://www.semrec.co.ir/
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
http://www.semepd.com/86.html
اداره کل بازرسی استان سمنان
http://semnan-bazrasi.ir
پست استان سمنان
http://www.semnan.post.ir/
اداره کل استانداری و تحقیقات صنعتی استان سمنان
http://www.isiri-semnan.ir
شهرداری سمنان
http://www.semnan.ir/