سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس - با مرکزیت جلفا در استان آذربایجان شرقی درمرز ایران با نخجوان و آذربایجان و ارمنستان.