> خورشیدگرفتگی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://umbra.nascom.nasa.gov
عنوان فارسى خورشیدگرفتگی
توضيحات این سایت شما را با خورشیدگرفتگی آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی خورشیدگرفتگی چهارم دسامبر ۲۰۰۲ به دست آورید. شما می‌توانید از برنامه‌های آموزشی این سایت که مرتبط با خورشیدگرفتگی می‌باشند ،استفاده کرده و تصاویر مختلفی را در این زمینه مشاهده کنید. این سایت شما را به لینک‌های جالبی ، در ارتباط با این موضوع متصل می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند تحقیقات انجام شده در این زمینه را مورد مطالعه قرار دهند.  
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader