مهندس کیاکجوری اعلام کرد سایت جدید باشگاه ملوان با نظر مدیران ارشد به یکی از قوی ترین سایتهای ورزشی کشور تبدیل میشود.