آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.takworld.net
عنوان انگليسى TakWorld Forum
عنوان فارسى انجمن های دنیای تک
توضيحات انجمن های دنیای تک محلی برای بحث و گفتگو درباره موضوعاتی چون : مباحث علمی و آموزشی ، جدیدترین مقالات علمی ، تفریح و سرگرمی ، نرم افزار و ... می باشد .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader