نخستین ماهنامه فرهنگ و اندیشه به زبان فرانسوی / قابل توجه علاقه مندان به فرهنگ / هنر/ ادبیات / و ... ایران و آشنا به زبان فرانسوی