> سیستم‌های شبیه‌سازی‌‌کننده‌ی منظومه‌ی شمسی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://space.jpl.nasa.gov
عنوان فارسى سیستم‌های شبیه‌سازی‌‌کننده‌ی منظومه‌ی شمسی
توضيحات در این سایت با سیستم‌های شبیه‌سازی‌‌کننده‌ی منظومه‌ی شمسی آشنا می‌شوید. این مرکز متعلق به آزمایشگاه پرتاب جهت انسیتوی تکنولوژی کالیفرنیا می‌باشد و تحقیقاتی را بر روی منظومه‌ی شمسی ، ستارگان ، کهکشان‌ها و زمین انجام می‌دهد. این سایت دارای برنامه‌هایی می‌‌باشد که با استفاده از آنها و با راهنمایی‌های موجود در سایت می‌توانید ، منظومه‌ی شمسی را شبیه‌سازی کنید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader