شرکت پالیز اندِشه ساعی( با مسیولیت محدود) در سال 1383 تاسیس گردِده واز اعضاء اتاق بازرگانی تهران و عضو اتحادیه صادرکننده گان نرم افزار ایران بوده ودر حوزه های انفورماتیک و بازرگانی فعالیت دارد. <br /> قسمتی از فعالیت ها و محصولات این شرکت به شرح ذیل می باشد:<br /> الف ) امور انفورماتیک :<br /> - برنامه نویسی<br /> -تولید نرم افزار های پزشکی - علمی – معمولی .<br /> - تولید کتاب های الکترونیکی (E.Book)<br /> -تولید نرم افزار تصویر برداری پزشکی<br /> -اتوماسیون<br /> محصولات نرم افزاری:<br /> نرم افزار جامع داروخانه – نرم افزار جامع مطب پزشکان – نرم افزار جامع درمانگاه – نرم افزار جامع بیمارستان – نرم افزار جامع رادیولوژی – نرم افزار جامع کلنیک و ... <br /> کتاب الکترونیکی تصویربرداری پیشرفته پزشکی<br /> کنترل اعتبار اعضاء قابل استفاده در رستوران ها – تردد کارکنان – کتابخانه ها – پارکینگ ها –باشگاه ها و ...<br /> نرم افزار تشخیص توده های سرطانی (ماموگرافی).<br /> سررسید دیجیتالی<br /> ب)امور بازرگانی:<br /> - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز<br /> -صادرات و واردات کلیه نرم افزار ها<br /> - امور بانکی <br /> -ایجاد نمایشگاه های داخلی و خارجی <br /> -سایر خدمات بازرگانی