> شرکت اطلاعات و ارتباطات پارس پردازش سدید
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.parsict.com
عنوان انگليسى Pars ICT Co.
عنوان فارسى شرکت اطلاعات و ارتباطات پارس پردازش سدید
توضيحات ارائه کننده خدمات تخصصی نرم افزار ـ وب و شبکه
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader