استان بوشهر با مساحتی در حدود 23167 کیلومتر مربع در جنوب ایران واقع شده است . این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از استان کهکیلویه و بویر احمد ، از جنوب و مغرب به خلیج فارس و قسمتی از استان هرمزگان و از شرق به استان فارس محدود است.