سایت کارجویان با در بر داشتن بیش از 18 سال سابقه تخصصی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی در سال 1378 توسط کادری متخصص طراحی و ایجاد گردید.<br /> این سایت با هدف شناسایی، جذب و آموزش نیروی انسانی و همچنین شناخت و آگاهی از منابع انسانی مورد نیاز کارفرمایان طراحی و راه اندازی شده است.<br /> سایت کارجویان با برخورداری از امکانات کامل و جامع قادر خواهد بود نیازهای تخصصی صنایع مختلف کشور را تامین نماید.