> کلوپ اتومبیل رانی سیمرغ
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.phoenixraceclub.net/
عنوان انگليسى phoenixraceclub
عنوان فارسى کلوپ اتومبیل رانی سیمرغ
توضيحات کلوپ اتومبیلرانی سیمرغ در تاریخ 17/5/1385 تشکیل گردید.
در تاریخ 31/6/1385 پیست مجموعه ورزشی آزادی شاهد اولین حضور منسجم کلوپ سیمرغ در مسابقات سرعت بود کسب عنوان قهرمانی سال در سال 1385 توسط آقایان بابک رایزن و هرمز کلهر از جمله افتخارات این کلوپ می باشد در سال 1386 نیز
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader