مرحله دوم اعلام اسامی پذیرفته شدگان مسکن مهر که تا 25 آذر 86 ثبت نام کرده اند.