> سازمان بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.commerce-yasuj.ir/
عنوان انگليسى commerce-yasuj
عنوان فارسى سازمان بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد
توضيحات اینک که به حول و قوه الهی توفیق خدمت در سازمان بازرگانی استان به اینجانب محول گردیده است امیدوارم با استعانت از حضرت حق و جلب همکاری و مشارکت مجموعه همکاران و همگام با سیاست های دولت کریمه در راستای توسعه همه جانبه استان گام های موثری را بردارم.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader