آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.orumrah.ir/
عنوان انگليسى orumrah
عنوان فارسى اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی
توضيحات در زمینه روکش آسفالت راههای اصلی و فرعی ، در سال 85 ، 284 کیلومتر روکش آسفالت انجام شده که نسبت به سال قبل (سال 84) 67 درصد افزایش عملکرد داشته است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader