از سوی معاون سازمان خصوصی سازی آخرین وضعیت واگذاری سهام بانک ها، بیمه ها مخابرات، نفت و نیرو اعلام شد.