دستگاه قید کپی اکسپوز مدارات چاپی و شابلون با نور ماوراء بنفش ، نور اگزنون و ARC