شرکت خدمات حفاری سپیدان به منظور ارائه خدمات نوین فنی، مهندسی و تامین مواد اولیه مورد نیاز حفاری صنایع نفت و گاز کشور تاسیس شده است.