سایت سوغات یزد شامل انواع شیرینی-مخلوط، شیرینی-لوز، شیرینی-متنوع،ارده و حلوا ارده، قند و نبات، تنقلات قدیمی و غیره می‌باشد.