> مرکز کامپیوتر ستارگان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.setaregan.net
عنوان انگليسى setaregan
عنوان فارسى مرکز کامپیوتر ستارگان
توضيحات در حال حاضر این مجموعه بر اساس اهداف مشخص خود با استقرار در مرکز بورس کامپیوتر شیراز امکان ارائه خدمات خود را بصورت عمومی فراهم نموده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader