شرکت نرم افزاری فراجهش در سال 1382 تاسیس گردید. زمینه کاری این شرکت در راستای طراحی سخت افزار های الکترونیکی و نرم افزار های کاربردی می باشد.در سال های 82 تا 84 زمینه فعالیت شرکت تابلوهای پیام نمای تبلیغاتی بود.از سال 84 به بعدخط مشی شرکت تغییر کرد و در زمینه نرم افزار های کاربردی فعالیت بسیار داشته است .در این مدت شرکت توانسته است با جذب نیروی متخصص و کارآمد, پشتوانه تخصصی خودرا گسترش دهد و توانسته است در بسیاری از کارخانه ها و شرکتها پروژهای نرم افزاری اجرا کند. اکنون شرکت در زمینه نرم افزار های کاربردی مرتبط با SMS فعالیت دارد و توانسته است در این زمینه محصولات کاربردی طراحی و تولید کند.