لمکده در راستای طراحی داخلی کوشیده است با تلاش پی گیر، کمال طراحی بر گرفته از مکتبهای هنری را ارائه نماید و با بهره گیری ازقدرت تخیل طراح ایجاد تصورحرکت درمعماری داخلی رابنیان گذاری نماید دراین خصوص تا حدی توانسته است تمایلات هنری بیننده را برانگیخته سازد هر چند راه دراز است وروح خلاقه بشر گسترده . گروه لمکده قصد دارد با ایجاد ارتباط هنری با مخاطبان خود،خدمات زیر را ارائه نماید: در زمینه معماری داخلی 1- طراحی سه بعدی از فضای موجود 2- استفاده از مواد و مصالح روز دنیا 3- بکارگیری نیروی متخصص و متعهد در کار اجرایی 4- اجرای پروژه در کوتاهترین زمان ممکن و ...