ایـن سـایت مربوط به مبحث اسکی در رشته کوه‌های آلپ برای گروه‌های سنی مختلف (کودکان و بزرگسالان ) با معلولیت‌های جسمی می‌باشد. در این سایت آموزش اسکی برای گروه‌های تک نفره و دو نفره برای نابینایان و ناشنوایان موجود می‌باشد و اسکی بازان معلول می‌توانند در کلیه‌ی تمرینات ورزشی شرکت نمایند و از آن لذت ببرند. این سایت رابطه‌ی مثبتی میان نحوه‌ی درمان این معلولین و ورزش برقرار می‌کند. این سایت در سال ۱۹۸۶ بوسیله‌ی دانشمند اسبق محقق مؤسسه‌ی لاولیس تأسیس شده و برنامه‌ی ارائه شده توانسته هزاران فرد معلول را از نعمت ورزش اسکی ، بهره‌مند ‌سازد.