خدمات ما در سه گروه مشاوره بازاریابی و فروش، تحقیقات بازار و بازاریابی و راهکارهای نرم افزاری بازاریابی و فروش طبقه بندی می شوند.<br /> <br /> خدمات تحقیقات بازار و بازاریابی سیسل شامل موضوعاتی همچون سنجش کیفیت محصول، کیفیت خدمات، اندازه گیری رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان، تصویر ذهنی بازار، سهم بازار، اثربخشی تبلیغات، تحقیقات رقبا، تست بازار، تست ذائقه و سلیقه مصرف کنندگان و بررسی نظر و انتظارات مشتریان می شود. <br /> <br /> خدمات مشاوره بازاریابی و فروش ما شامل راهکارهایی همچون برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی، تقسیم بندی و انتخاب بازارهای هدف، امکانسنجی و تدوین طرح کسب و کار هستند که برای تعیین نقاط ضعف بازاریابی و فروش کسب و کار و بهبود آنها، مشخص کردن بهینه ترین و سودآورترین استراتژی و برنامه بازاریابی و همچنین اصلاح و بهبود فرآیندها و شیوه های اجرایی یک کسب و کار ارایه می شوند.<br /> <br /> سیستم مانیتورینگ لحظه ای بازاریابی و فروش راهکار جدیدی است مبتنی بر تکنولوژی هوشمندی کسب و کار که امکان نظارت لحظه ای بر شاخصهای کلیدی عملکرد بازاریابی و فروش را برای مدیران فراهم می کند. این شاخصها بطور جامع و مستمر باید تحت نظر باشند. تکنولوژی سیستم های مانیتورینگ سیسل این امکان یا مزیت رقابتی را از طریق طراحی و استقرار داشبورد مدیریتی و نرم افزار تحلیلی، با دقت بالاتر، اطلاعات به موقع و بروز، کاربردی و با هزینه ای حداکثر معادل یک چهارم هزینه روشهای معمول برای مدیران فراهم می کند.<br /> <br /> نرم افزار نظرسنجی الکترونیکی سیسل، به کارشناسان ادارات مختلف یک سازمان اعم از روابط عمومی، تبلیغات، بازاریابی، فروش و منابع انسانی، امکان اجرای یک نظرسنجی کامل (طراحی سوالات، گردآوری و تحلیل داده) را در عرض چند روز فراهم می کند. این نرم افزار می تواند گردآوری داده را از طریق Web site, SMS, Email, Call center انجام دهد. شما می توانید با تکیه بر پتانسیل های بالقوه ارتباطات کسب و کارتان، هر گونه نظرسنجی (نظرسنجی از مشتریان، پرسنل و ...) را خودتان به سرعت از طریق این نرم افزار اجرا نمایید.