ساخت انواع سازهای بادی ایر دنسرهای نمایشی ودستگاهای بادی بزرگ و کوچک. انواع سرسرهاوجامپینگها بادی برای شهر بازیها ومهد کودکهابا کمترین قیمت نسبت به انواع مشابه خارجی باکیفیت بالاتر وضمانت محصولات تولیدی. ساخت انواع بالنهای بادی نمایشی و تبلیغاتی. مشاوره وسازنده در ضمینه طرحهای پیشنهادی شما. آماده همکاری با شرکتهای خصوصی و دولتی ومهد کودکها وشهر بازیها با کمترین هزینه وحد اکثر سود ممکن را بدست آورید.