آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.nashravaran.com/fa
عنوان انگليسى Nashravaran Journalistic Instiute
عنوان فارسى موسسه مطبوعاتی نشرآوران
توضيحات موسسه مطبوعاتی نشرآوران از سال 1369 با هدف ارائه خدمات فرهنگی به هموطنان عزیز فعالیت خود را در زمینه تامین کتب و مجلات عمـومی وتخصصـی مورد نیـاز کتابخانه ها مراکـز علمـی ، پژوهشـی و دانشگاهـی کشور آغـاز نمود علاقمنـدان خصوصا فرهیختگان جامعـه علمی و تحقیقـاتی و نیز اصحـاب رسانه می توانند به آسانی از امکانات این موسسـه در جهت رشد توانمندیهای علمی و نشـر دانش نوین بهـره برداری نمایند. این موسسه در زمینه ارائه خدمات به 400 مرکز تحقیقاتی، صنعتی، پژوهشی و دانشگاههای کشور جهت تامین و بروز نمودن اطلاعات فعالیت می نماید وهمچنین با بیش از 3500 عنوان نشریه تخصصی عضـو رسمــی انجمن جهانی توسعه و توزیع بین المللی مطبوعات ( Distripress ) بــوده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader