سایت سرزمین سی‌دی شامل انواع سی‌دی‌های مذهبی، فیلم، بازی، آموزشی، نرم‌افزار و غیره می‌باشد.