به عنوان یکی از بزرگترین صادر کننده نوشت‌ابزار در چین دارای سابقه‌ای بیش از ۱۶ سال در صنایع مختلف می‌باشد. تولیدات سالیانه و حجم فروش بدست آمده از ۶۰۰ میلیون خودکار تولید شده در حدود ۳۰ میلیون یورو در سال ۲۰۰۴ بوده است. محصولات این شرکت در بیش از ۵۰ کشور دنیا به فروش رسیده است.