سایت آموزش ترویجی مدیریت ترویج و نظام بهره‌برداری استان مرکزی می‌باشد که شامل مقالات ترویجی، گالری تصاویر، بایگانی اخبار و غیره می‌باشد.