در این سایت با مرکز فیزیک دانشگاه okdenburg آشنا می‌شوید و از طریق آن می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی این مرکز به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند مطالب و کتاب‌های منتشر شده توسط این دانشگاه را مورد مطالعه قرار دهند. این مرکز دارای بخش‌های گوناگونی ویژه‌ی کودکان و دانش‌آموزان می‌باشد. شما می‌توانید از کتابخانه‌ی این دانشگاه و منابع علمی متعلق به آن استفاده کنید و به لینک‌های مفیدی در زمینه‌ی فیزیک متصل ی‌شوید.