> شرکت هوش مصنوعی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.aisoft.ir
عنوان انگليسى Artificial Intelligence
عنوان فارسى شرکت هوش مصنوعی
توضيحات شرکت هوش مصنوعی یکی از پیشروان نرم افزارهای پردازش زبان فارسی می باشد. این شرکت در زمینه های مختلف IT مشغول فعالیت می باشد .فعالیت اصلی شرکت هوش مصنوعی تولید نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می با شد. که در این راستا این شرکت محصولات نوینی را در زمینه های هوش مصنوعی، اتوماسیون اداری، امنیتی و غیره را به جامعه ایرانی عرضه می‌نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader