پایگاه اطلاع رسانی پانه شامل معرفی فعالیتهای تجاری، هنرهای دستی، اطلاعات و اخبار شخصی و غیره به دوستان و آشنایان و امکان جستجوی مشاغل می‌باشد.