این سایت متعلق به مرکز فیزیک و ستاره‌شناسی دانشگاه Nebraska می‌باشد. این سایت تاریخچه‌ی این مرکز را بطور خلاصه شرح می‌دهد. در دانشگاه Nebraska علومی چون فیزیک ، شیمی ، ستاره‌شناسی ، گیاه‌شناسی و زمین‌شناسی آموزش داده می‌شود. شایان ذکر است آموزش در این مرکز به‌صورت ارائه‌ی مقالات ، کنفرانس‌ها و انجام برنامه‌های آزمایشگاهی صورت می‌گیرد. این سایت شما را با برنامه‌های تحقیقاتی این مرکز آشنا کرده و هم‌چنین شما می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی امکانات آموزشی و تحقیقاتی این مرکز به دست آورید. این مرکز جدیدترین اخبار در زمینه‌ی فیزیک را برای شما گزارش می‌دهد.