این سایت متعلق به بخش فیزیک دانشگاه ملی ایرلند می‌باشد. این مرکز در زمینه‌ی آموزش ، تحقیق و توسعه در زمینه‌ی فیزیک فعالیت می‌کند و به تحقیقاتی در زمینه‌های: فیزیک کاربردی ، فیزیک تئوری و آزمایش‌های فیزیک می‌پردازد. دانشجویان در این مرکز با مفاهیم اساسی موجود در علم فیزیک آشنا ‌شده و می‌توانند از برنامه‌های تحققاتی این مرکز استفاده کنند. شما می‌توانید از طریق این سایت با برنامه‌ی سمینارها و کنفرانس‌های علمی این مرکز آشنا شوید و در آنها حضور یابید. این مرکز کتاب‌ها و مطالب علمی مورد نیاز را در اختیار شما قرار می‌دهد.