اهداف اتحادیه اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی عبارتند از: ۱-تلاش برای ساماندهی صادرات و بهبود کیفیت خدمات دهی اعضاء. ۲- بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات. ۳- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با صادرات کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اطاق ایران. ۴- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیتهای صادراتی اعضاء و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و غیره.