حمید متبسم آهنگساز و نوازنده تار و سه تار می‌باشد.