آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.mnh.si.edu
عنوان انگليسى Smithsonian National Museum of Natural History
عنوان فارسى موزه تاریخ طبیعی موسسه اسمیت
توضيحات موزه تاریخ طبیعی موسسه Smith دارای اطلاعات گسترده در قالب نمایشگاههای عمومی و مجموعه‌های تحقیقی، مربوط به موزه تاریخ طبیعی موسسه اسمیت شهر واشنگتن، آمریکا می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader