از طریق این سایت با مرکز فیزیک دانشگاه Brandeis آشنا می‌شوید. این مرکز برنامه‌های آموزشی متنوعی را برای دانشجویان ارائه داده است. برنامه‌های آموزشی موجود در این مرکز طوری تنظیم شده است که نیازهای علمی هر کدام از دانشجویان را برطرف می‌نماید. بخش تحقیقاتی این دانشگاه بسیار گسترده می‌باشد و تحقیقات وسیعی را در زمینه‌های تئوری و عملی انجام می‌دهد. در این سایت نقشه راهنمای این دانشگاه و آدرس پستی دقیق آن موجود می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید با اساتید شاغل در این مرکز آشنا شوید و اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های تدریس آنها به دست آورید.