مرکز UCL یک مرکز تحقیقاتی در زمینه‌ی فیزیک و ستاره‌شناسی به‌شمار می‌آید و دارای فعالیت‌های وسیعی در این زمینه‌ها می‌باشد. این سایت کارمندان ،متخصصین و دانشجویان علاقه‌مند این مرکز را معرفی می‌نماید. شما می‌توانید از کیفیت آموزشی این مرکز اطلاعاتی به دست آورید. این مرکز دارای علاقه‌مندانی است که با مراجعه به مدارس مختلف ، دانش‌آموزان را با مفاهیم فیزیکی و ستاره‌شناسی آشنا می‌سازند. در مرکز علوم این بخش تحقیقاتی هر هفته مقالات و سخنرانی‌هایی در زمینه‌های مختلف علمی ارائه داده می‌شود. شما می‌توانید گزارشات سالانه‌ی این مرکز را مورد مطالعه قرار داده و اطلاعات بیشتری درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز کسب نمایید.